Dotacje

10 czerwca Starosta Krośnieński Grzegorz Garczyński oraz Wicestarosta Ryszard Zakrzewski podpisali w Zachodnim Centrum Medycznym umowę na Rozbudowę budynku RTG szpitala powiatowego o pracownię Tomografii Komputerowej i infrastrukturę komunikacyjną wraz z dostawą i montażem tomografu.
W imieniu wykonawcy umowę podpisała Pełnomocnik Romana Michałowicz. Wykonawcą jest firma TMS Sp. z o.o. z Warszawy. Szpital zostanie doposażony w 16-rzędowy, 32-warstwowy tomograf firmy Canon.
Wartość inwestycji wynosi 5 mln 200 tys. zł, z czego 3 mln 950 tys. zł udało się pozyskać z Rządowego Funduszu Polski Ład:
– dokumentacja projektowa – 221 400,00 zł brutto.
– roboty budowlane – rozbudowa RTG 2 608 461,00 zł brutto
– dostawa i montaż aparatury tomografii komputerowej – 1 999 950,00 zł brutto.
– budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą komunikacyjną – 370 107,00 zł brutto.
Zgodnie z planem inwestycja ma zakończyć się wraz z końcem 2023 roku.
Zakup tomografu komputerowego wraz budową łącznika poprawi jakość świadczonych usług i wykonywanych badań diagnostycznych. Wpłynie także znacząco na wzrost wykrywalności chorób i skróci czas potrzebny do pełnej diagnostyki pacjenta.

  • 16 października 2020 roku w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej odbył się odbiór nowego cyfrowego aparatu RTG. Urządzenie zastąpiło wysłużony analogowy aparat z 2007 roku. W ramach dostawy urządzenia zostały także przeprowadzone prace dostosowawcze i adaptacyjne.
  • Zakres wykonanych prac: wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wykonanie nowych kanałów technologicznych dla aparatu RTG, dostosowanie instalacji elektrycznej i teleinformatycznej, odmalowanie pracowni badań, wymiana wykładziny, odmalowanie stolarki drzwiowej i montaż osłon stałych ochrony radiologicznej.
  • W ramach adaptacji pomieszczeń zostały przewidziane także do wymiany elementy stolarki okiennej, odmalowanie gabinetów diagnostycznych, a także holu jako uzupełnienie całości prac modernizacyjnych. Prace remontowe zostały przeprowadzone ze środków własnych szpitala.
  • Dzięki zaangażowaniu Radnego Powiatu Krośnieńskiego Paweł Szwed – przy pozyskaniu środków i materiałów od lokalnych przedsiębiorców została także odnowiona elewacja budynku Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz zagospodarowano teren przyległy. Obiekt zyskał też nowe rynny i rury spustowe.
  • Inwestycja została zrealizowana dzięki udzielonej przez Marszałek Elżbieta Anna Polak pomocy finansowej w wysokości 500.000 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup nowego cyfrowego urządzenia do diagnostyki rentgenowskiej.
  • Dostawcą urządzenia jest firma Nexus Polska sp. z o.o. Wartość całego zamówienia wynosi 958.683,00 zł przy czym dostawa Aparatu RTG została wyceniona na 773.937,00 zł, natomiast wartość prac dostosowawczych to 184.746,00 zł.

  • 26 października 2021 roku Wicestarosta Krośnieński Ryszard Zakrzewski przekazał ratownikom symboliczny kluczyk do nowej karetki. Przekazanie odbyło się w miejscu stacjonowania nowego ambulansu – w Gubinie przy ul. Śląskiej, w obecności Kamila Kuśnierka – Przewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego oraz Radnego Powiatu Krośnieńskiego Andrzeja Iwanickiego.
  • Nowy ambulans zastąpi jeden z dwóch, stacjonujących w Gubinie. To 4 nowa karetka we flocie krośnieńskiego ratownictwa. Volkswagen Crafter wraz z wyposażeniem kosztował ponad 500 tys. zł. Zakup został sfinansowany z Funduszy Europejskich.

  • 24 czerwca 2021 roku Powiat Krośnieński podpisał z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego umowę w sprawie pomocy finansowej w wysokości 500 tys. na zakup urządzeń do centralnej sterylizatorni na potrzeby Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
  • Dzięki otrzymanej dotacji sterylizatornię szpitala powiatowego wyposażono w dwa nowoczesne sterylizatory parowe, myjnię przelotową oraz stację uzdatniania wody. Dostawcą urządzeń oraz wyposażenia była zielonogórska firma Sani.