Dotacje

24 sierpnia 2023 roku w Gorzowie Wielkopolskim Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak spotkał się z przedstawicielami samorządów oraz szpitali, aby podziękować im za zaangażowanie i wsparcie, jakiego udzieli obywatelom Ukrainy.  Zachodnie Centrum Medyczne przekazało naszym sąsiadom dwie karetki. W podziękowaniu za wspaniały gest solidarności Wojewoda przekazał Powiatowi Krośnieńskiemu dotacje celową ze środków budżetu państwa w wysokości 1 200 000 zł na zakup 2 nowych, wyposażonych karetek.

Na spotkaniu w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim Starostę Krośnieńskiego reprezentowała Prezes Szpitala Jolanta Siwicka.

 

29 listopada 2023 r. dwa nowe ambulanse sanitarne marki Volkswagen Crafter zadebiutowały na szpitalnym podjeździe.

Ambulanse posiadają specjalistyczne wyposażenie medyczne, w skład którego wchodzą m.in.:
– eletryczne nosze bariatryczne
– deska ortopedyczna ze stabilizatorem głowy i pasami stabilizującymi, która służy do bezpiecznej ewakuacji, zabezpieczania i transportu z miejsca zdarzenia osób poszkodowanych, z podejrzeniem lub rozpoznaniem urazu kręgosłupa, miednicy lub urazów wielonarządowych
– przenośny ssak elektryczny, służący do udrażniania górnych dróg oddechowych
– pompa infuzyjna, zapewniająca niezawodność i precyzję w dostarczaniu leków,
– krzesełko transportowe wyposażone w rozkładany system płozowy ułatwiający transport pacjenta po schodach

 

9 stycznia 2023 roku Wicestarosta Krośnieński Ryszard Zakrzewski oraz Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego Tomasz Miechowicz podpisali umowy na realizację zadania pt. “Termomodernizacja budynku szpitala w Krośnie Odrzańskim” oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją.

Zakres prac obejmuje m.in.:
🔹 wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych;
🔹 wymianę pokrycia dachowego i orynnowania;
🔹 wymianę stolarki drzwiowej i okiennej;
🔹 wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
🔹 wymianę źródeł światła na energooszczędne światła LED.
Wartość robót budowlanych to 3 989 289,66 zł, wykona je Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEGANT z Poznania. Nadzór inwestorski będzie pełnił: MARINVEST Marcin Kuleczka z siedzibą w Zielonej Górze.
Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych.

10 czerwca Starosta Krośnieński Grzegorz Garczyński oraz Wicestarosta Ryszard Zakrzewski podpisali w Zachodnim Centrum Medycznym umowę na Rozbudowę budynku RTG szpitala powiatowego o pracownię Tomografii Komputerowej i infrastrukturę komunikacyjną wraz z dostawą i montażem tomografu.
W imieniu wykonawcy umowę podpisała Pełnomocnik Romana Michałowicz. Wykonawcą jest firma TMS Sp. z o.o. z Warszawy. Szpital zostanie doposażony w 16-rzędowy, 32-warstwowy tomograf firmy Canon.
Wartość inwestycji wynosi 5 mln 200 tys. zł, z czego 3 mln 950 tys. zł udało się pozyskać z Rządowego Funduszu Polski Ład:
– dokumentacja projektowa – 221 400,00 zł brutto.
– roboty budowlane – rozbudowa RTG 2 608 461,00 zł brutto
– dostawa i montaż aparatury tomografii komputerowej – 1 999 950,00 zł brutto.
– budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą komunikacyjną – 370 107,00 zł brutto.
Zgodnie z planem inwestycja ma zakończyć się wraz z końcem 2023 roku.
Zakup tomografu komputerowego wraz budową łącznika poprawi jakość świadczonych usług i wykonywanych badań diagnostycznych. Wpłynie także znacząco na wzrost wykrywalności chorób i skróci czas potrzebny do pełnej diagnostyki pacjenta.
12 grudnia 2023 roku w szpitalu właśnie dokonano instalacji nowoczesnego tomografu komputerowego. To ważny krok w ulepszaniu naszych możliwości diagnostycznych.

  • 16 października 2020 roku w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej odbył się odbiór nowego cyfrowego aparatu RTG. Urządzenie zastąpiło wysłużony analogowy aparat z 2007 roku. W ramach dostawy urządzenia zostały także przeprowadzone prace dostosowawcze i adaptacyjne.
  • Zakres wykonanych prac: wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wykonanie nowych kanałów technologicznych dla aparatu RTG, dostosowanie instalacji elektrycznej i teleinformatycznej, odmalowanie pracowni badań, wymiana wykładziny, odmalowanie stolarki drzwiowej i montaż osłon stałych ochrony radiologicznej.
  • W ramach adaptacji pomieszczeń zostały przewidziane także do wymiany elementy stolarki okiennej, odmalowanie gabinetów diagnostycznych, a także holu jako uzupełnienie całości prac modernizacyjnych. Prace remontowe zostały przeprowadzone ze środków własnych szpitala.
  • Dzięki zaangażowaniu Radnego Powiatu Krośnieńskiego Paweł Szwed – przy pozyskaniu środków i materiałów od lokalnych przedsiębiorców została także odnowiona elewacja budynku Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz zagospodarowano teren przyległy. Obiekt zyskał też nowe rynny i rury spustowe.
  • Inwestycja została zrealizowana dzięki udzielonej przez Marszałek Elżbieta Anna Polak pomocy finansowej w wysokości 500.000 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup nowego cyfrowego urządzenia do diagnostyki rentgenowskiej.
  • Dostawcą urządzenia jest firma Nexus Polska sp. z o.o. Wartość całego zamówienia wynosi 958.683,00 zł przy czym dostawa Aparatu RTG została wyceniona na 773.937,00 zł, natomiast wartość prac dostosowawczych to 184.746,00 zł.

  • 26 października 2021 roku Wicestarosta Krośnieński Ryszard Zakrzewski przekazał ratownikom symboliczny kluczyk do nowej karetki. Przekazanie odbyło się w miejscu stacjonowania nowego ambulansu – w Gubinie przy ul. Śląskiej, w obecności Kamila Kuśnierka – Przewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego oraz Radnego Powiatu Krośnieńskiego Andrzeja Iwanickiego.
  • Nowy ambulans zastąpi jeden z dwóch, stacjonujących w Gubinie. To 4 nowa karetka we flocie krośnieńskiego ratownictwa. Volkswagen Crafter wraz z wyposażeniem kosztował ponad 500 tys. zł. Zakup został sfinansowany z Funduszy Europejskich.

  • 24 czerwca 2021 roku Powiat Krośnieński podpisał z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego umowę w sprawie pomocy finansowej w wysokości 500 tys. na zakup urządzeń do centralnej sterylizatorni na potrzeby Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
  • Dzięki otrzymanej dotacji sterylizatornię szpitala powiatowego wyposażono w dwa nowoczesne sterylizatory parowe, myjnię przelotową oraz stację uzdatniania wody. Dostawcą urządzeń oraz wyposażenia była zielonogórska firma Sani.