Opieka duszpasterska

W naszym szpitalu opiekę duszpasterską nad Osobami Chorymi sprawuje ks. Zbigniew Samociak.

Kaplica Szpitalna znajduje się na II piętrze, sala nr 218 i jest dostępna przez cały dzień.

Msza święta odprawiana jest w każdą sobotę o godz. 15:00.

Wizyta księdza z komunią święta w szpitalu – godz. 15:40.

Telefon księdza dyżurnego w nagłych sprawach (np. do chorego, do umierającej osoby) – przez całą dobę – 734 125 999,