Spis telefonów

CENTRALA TELEFONICZNA 68 419 75 80


Poradnie specjalistyczne

– rejestracja

wybierz 1    
       
Izba Przyjęć wybierz 2    
       
Oddziały szpitalne wybierz 3    
    Chirurgia – dyżurka lekarska wybierz 1
    Chirurgia – dyżurka pielęgniarska wybierz 2
    Ginekologia – dyżurka lekarska wybierz 3
    Ginekologia – dyżurka pielęgniarska wybierz 4
    Wewnętrzny – dyżurka lekarska wybierz 5
    Wewnętrzny – dyżurka pielęgniarska wybierz 6
    Blok Operacyjny – dyżurka lekarska wybierz 7
    Blok Operacyjny – dyżurka pielęgniarska wybierz 8
    Powrót do poprzedniego menu wybierz 0

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

i Zakład Rehabilitacji

wybierz 4    
    Kierownik ZOL wybierz 1
    Dyżurka pielęgniarska ZOL wybierz 2
    Zakład Rehabilitacji wybierz 3
    Powrót do poprzedniego menu wybierz 0

Nocna i Świąteczna

Opieka Zdrowotna

wybierz 5    
       
Dział farmacji wybierz 6    
       

Pogotowie ratunkowe

i transport sanitarny

wybierz 7    
    Pogotowie ratunkowe Krosno wybierz 1
    Pogotowie ratunkowe Gubin wybierz 2
    Transport Sanitarny wybierz 3
    Powrót do poprzedniego menu wybierz 0
Diagnostyka
(RTG, USG, laboratorium)
wybierz 8 Diagnostyka Laboratoryjna – Pracownia wybierz 1
    Diagnostyka Laboratoryjna – Kierownik wybierz 2
    Diagnostyka Obrazowa – Pracownia/Rejestracja wybierz 3
    Diagnostyka Obrazowa – Lekarz wybierz 4
    Pracownia Endoskopii wybierz 5
    Powrót do poprzedniego menu wybierz 0
       
Administracja wybierz 9    
    Sekretariat wybierz 1
    Prezes Szpitala wybierz 2
    Księgowość wybierz 3
    Naczelna Pielęgniarka wybierz 4
    Główna Księgowa wybierz 5
    Marketing medyczny, rozliczenia z NFZ wybierz 6
    Kadry i Płace wybierz 7
    Zamówienia Publiczne wybierz 8
    Zaopatrzenie i BHP wybierz 9
    Powrót do poprzedniego menu wybierz 0