Spis telefonów

CENTRALA TELEFONICZNA 68 419 75 80


Rejestracja do poradni specjalistycznych

Pracownia endoskopii

wybierz 1    
       
Izba Przyjęć wybierz 2    
       
Oddziały szpitalne wybierz 3    
    Chirurgia – dyżurka lekarska wybierz 1
    Chirurgia – dyżurka pielęgniarska wybierz 2
    Ginekologia – dyżurka lekarska wybierz 3
    Ginekologia – dyżurka pielęgniarska wybierz 4
    Wewnętrzny – dyżurka lekarska wybierz 5
    Wewnętrzny – dyżurka pielęgniarska wybierz 6
    Rehabilitacja – dyżurka lekarska wybierz 7
    Rehabilitacja – dyżurka pielęgniarska wybierz 8
    Powrót do poprzedniego menu wybierz 0
Diagnostyka
(TK, RTG, USG, laboratorium)
wybierz 4    
    Diagnostyka Laboratoryjna – Pracownia wybierz 1
    Diagnostyka Laboratoryjna – Kierownik wybierz 2
    Pracownia TK, RTG i USG – Rejestracja wybierz 3
    Pracownia TK, RTG i USG – lekarz wybierz 4
    Powrót do poprzedniego menu wybierz 0

Nocna i Świąteczna

Opieka Zdrowotna

wybierz 5    
Administracja wybierz 6    
    Sekretariat wybierz 1
    Prezes Zarządu wybierz 2
    Główna księgowa wybierz 3
    Księgowość wybierz 4
    Naczelna Pielęgniarka wybierz 5
    Marketing medyczny, rozliczenia z NFZ wybierz 6
    Kadry i Płace wybierz 7
    Zamówienia Publiczne wybierz 8
    Zaopatrzenie i BHP wybierz 9
    Powrót do poprzedniego menu wybierz 0

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

i Zakład Rehabilitacji

wybierz 7    
    Kierownik ZOL wybierz 1
    Dyżurka pielęgniarska ZOL – parter wybierz 2
    Dyżurka pielęgniarska ZOL – I piętro wybierz 3
    Zakład Rehabilitacji wybierz 4
    Powrót do poprzedniego menu wybierz 0
Zespół Ratownictwa Medycznego wybierz 8    
    Zespół Ratownictwa Medycznego Krosno Odrzańskie wybierz 1
    Zespół Ratownictwa Medycznego Gubin wybierz 2
    Transport Sanitarny wybierz 3
    Powrót do poprzedniego menu wybierz 0
Dział farmacji wybierz 9