Izba Przyjęć

w Krośnie Odrzańskim

Na izbie przyjęć świadczenia opieki zdrowotnej udzielone są w trybie nagłym pacjentowi znajdującemu się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

 

Zadania Izby:

  • badanie lekarskie chorych zgłaszających się ze skierowaniem do planowanego przyjęcia do szpitala,
  • przyjmowanie w ramach przyjęć planowych na oddziały szpitalne pacjentów zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego,
  • udzielanie doraźnej, wynikających z aktualnego stanu zdrowia, pomocy pacjentom,
  • współpraca z poszczególnymi oddziałami szpitala,
  • przechowywanie przedmiotów, rzeczy osobistych, w tych wartościowych pacjenta w trakcie jego hospitalizacji.

Pielęgniarka Oddziałowa: Natalia Szarszewska magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

68 419 75 80
następnie wybierz 2