Historia

  • Rok 2017

Zachodnie Centrum Medyczne jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która została utworzona 13 stycznia 2017 roku. Udziały w Spółce posiadał Powiat Krośnieński – 75% oraz Miasto Gubin – 25%. Na początku jej działalności zakontraktowano oddział chirurgii oraz oddział ginekologiczno-położniczy, izbę przyjęć, nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, zakład opiekuńczo-leczniczy i ambulatoryjną opiekę specjalistyczną – poradnie: chirurgiczną, ortopedyczną, położniczo-ginekologiczną i urologiczną. Od 1 października 2017 roku Zachodnie Centrum Medyczne zostało zakwalifikowane do pierwszego poziomu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

 

W pierwszym roku istnienia spółka poniosła olbrzymie nakłady na inwestycje, które obejmowały między innymi: remonty, zmiany adaptacyjne i modernizacji oddziałów oraz zakup niezbędnego sprzętu medycznego i wyposażenia, który zapewni profesjonalną opiekę szpitalną.

Główne zadania, które udało się zrealizować w tym roku to: wdrożenie systemu informatycznego, niezbędnego do prawidłowego prowadzenia rozliczeń z NFZ oraz spraw administracyjnych, zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia oddziałów szpitalnych, poradni, laboratorium, działu farmacji oraz sterylizatorni i RTG. Przeprowadzono niezbędne przeglądy oraz naprawy sprzętu medycznego.

 

  • Rok 2018

W 2018 roku Spółka kontynuowała swoją działalność polegająca na świadczeniu usług medycznych, nieodpłatnie – na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszu Zdrowia oraz odpłatnie, na zasadach komercyjnych. W tym okresie nie nastąpiły zmiany w strukturze własności Spółki. W 2018 roku poza sprzedażą z tytułu kontraktów na NFZ Spółka rozwija sprzedaż komercyjnych usług medycznych, do takich usług należą: urologia, laboratorium analityczne, diagnostyka RTG, zabezpieczenie imprez masowych oraz wynajem pomieszczeń. Prowadzono również działania marketingowe, które miały na celu poprawę wizerunku szpitala: zmodyfikowano stronę internetową, podjęto aktywność w mediach społecznościowych, przeprowadzono również promocyjne akcje bezpłatnych badań skierowane do lokalnej społeczności.

 

Najważniejsze osiągnięcia spółki w 2018 roku to uruchomienie nowego zakresu usług – transport medyczny dla POZ, uruchomienie poradni anestezjologicznej, wykonanie wentylacji mechanicznej na bloku operacyjnym oraz rozszerzenie bazy zabiegów komercyjnych (urologicznych). Nawiązano także współpracę z Fundacją Stichting Blauw i szpitalem w Beeskow, od których ZCM pozyskało łóżka szpitalne, szafki oraz sprzęt medyczny o znacznej wartości.

 

  • Rok 2019

W 2019 roku Spółka kontynuowała swoją działalność polegająca na świadczeniu usług medycznych. Od 1 kwietnia 2019 roku szpital realizuje świadczenia z zakresu Państwowego Ratownictwa Medycznego uczestnicząc jako współorganizator w Lubuskim Konsorcjum PRM. Posiadamy dwa zespoły P – podstawowe w Krośnie Odrzańskim oraz zespół podstawowy i specjalistyczny w Gubinie. 1 lipca 2019 roku uruchomiono oddział chorób wewnętrznych w Krośnie Odrzańskim, który został zakontraktowany na 20 łóżek. W listopadzie udało się natomiast uruchomić poradnie pulmonologiczną. W 2019 roku nastąpiły zmiany w strukturze własności Spółki. Starostwo Powiatowe nabyło nieodpłatnie od Miasta Gubin udziały i jest jedynym udziałowcem.

 

  • Rok 2020

W 2020 roku spółka kontynuowała swoją działalność polegająca na świadczeniu usług medycznych. Od 10 września w szpitalu w Krośnie Odrzańskim funkcjonuje punkt poboru materiału biologicznego do przeprowadzenia testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, a od 18 listopada taki punkt poboru również funkcjonuje w Gubinie. Od 12 października do 9 listopada decyzją wojewody szpital Krosno – filia w Gubinie został wyznaczony do pełnienia roli szpitala II poziomu zabezpieczenia Covid-19. W okresie od 13 października do 9 listopada  roku decyzję wojewody oddział wewnętrzny naszego szpitala został wyznaczony do pełnienia roli szpitala II poziomu zabezpieczenia Covid-19.

 

 Prezesem Zarządu Spółki jest Pani Jolanta Siwicka.