Zakład rehabilitacji

w Gubinie (budynek C)

 

Zakład Rehabilitacji znajduje się na pierwszym piętrze budynku C przy ul. Śląskiej 35 w Gubinie.
Zabiegi fizykoterapeutyczne wykonywane są od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00.
Z usług można korzystać bezpłatnie
na NFZ (wymagane skierowanie) lub odpłatnie.

 

LP. NAZWA USŁUGI
CENA
1. Ćwiczenia bierne 30 min – 30,00 zł
2. Ćwiczenia czynno-bierne i wspomagane 30 min – 30,00 zł
3. Ćwiczenia czynne w obciążeniu 30 min – 30,00 zł
4. Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem 30 min – 30,00 zł
5. Ćwiczenia czynne wolne 30 min – 30,00 zł
6. Ćwiczenia czynne z oporem 30 min – 30,00 zł
7. Ćwiczenia izometryczne 30 min – 30,00 zł
8. Pionizacja i nauka poruszania się 30 min – 30,00 zł
9. Ćwiczenia ogólnousprawniające 30 min – 30,00 zł
10. Masaż suchy 30 min – 50,00 zł
11. Masaż częściowy 15 min – 30,00 zł
12. Masaż suchy twarzy 15 min – 30,00 zł
13. Galwanizacja 10,00 zł
14. Jonoforeza (lek we własnym zakresie ) 10,00 zł
15. Elektrostymulacja 10,00 zł
16. Prądy diadynamiczne 10,00 zł
17. Prądy interferencyjne 10,00 zł
18. Naświetlanie promieniami IR, UV, SOLUX -miejscowe 7,00 zł
19. Magnetronic 10,00 zł
20. Laseroterapia 10,00 zł
21. Ultradźwięki miejscowe 10,00 zł
21. Prądy Tens 10,00 zł
22. Wirówka kończyny dolnej +L-S 25,00 zł
23. Wirówka kończyny górnej 15,00 zł
24. Krioterapia miejscowa – azot 10,00 zł

798 436 544