Oddziały szpitalne

Zadania oddziału:

 • diagnostyka i leczenie pacjentów ze schorzeniami w zakresie chirurgii,
 • kompleksowa opieka, pielęgniarska przed i po zabiegach operacyjnych,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej,
 • realizowanie zadań wynikających z planu szpitala.

Ponadto w Oddziale wykonywane są zabiegi operacyjne i diagnostyczne z zakresu chorób układu pokarmowego, obrażeń narządów wewnętrznych, zmian chorobowych w obrębie układu mięśniowego i naczyniowego, innych zmian tj.: chorób wyrostka robaczkowego, chorób przełyku, żołądka i dwunastnicy, chorób otrzewnej, chorób wątroby, niezakaźnych zapaleń jelita cienkiego i grubego, przepukliny, schorzeń pęcherzyka żółciowego, przewodu żółciowego i trzustki oraz innych chorób układu pokarmowego i jelit.

 

Oddział wykonuje także:

 • laparoskopowe usunięcia pęcherzyka żółciowego,
 • laparoskopową diagnostykę schorzeń jamy brzusznej,
 • operacje przepuklin powłok brzusznych,
 • zabiegi chirurgii naczyń żylnych kończyn dolnych, żylaków odbytu oraz np. usunięcie znamion skórnych, guzów tkanki podskórnej.

Zespół lekarski:

 • lek. med. Jacek Jasiński (specjalista w zakresie chirurgii ogólnej) – Ordynator Oddziału –
 • lek. med. Witold Grabowski (specjalista w zakresie chirurgii ogólnej)
 • lek. med. Vitalii Halavach

Lekarz ortopeda

 • lek. med. Jacek Mikos
 • Pielęgniarka oddziałowa – Monika Witkowska (mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego)

68 419 75 80

Oddziały szpitale wybierz 3

Następnie

Dyżurka lekarska: wybierz 1

Dyżurka pielęgniarska: wybierz 2

Zadania oddziału:

 • diagnostyka i leczenie chorób narządu rodnego,
 • diagnostyka i leczenie patologii ciąży oraz obsługa porodu i połogu (porody rodzinne, system rooming-in, promocja i nauka karmienia piersią).
  Ponadto Oddział ten zajmuje się wykonywaniem świadczeń medycznych z diagnostyki i leczenia schorzeń ginekologicznych. Oddział zapewnia także nadzór i monitorowanie kobiet ciężarnych w przypadku ciąż wysokiego ryzyka.

Zespół lekarski:

 • Marek Kaczmarek specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa – Ordynator Oddziału
 • Zdzisława Makosz-Dittrich – ginekolog
 • Andrzej Kornacki – ginekolog
 • Andrzej Cieślak – ginekolog

Lekarze pediatrzy:

 • Tomasz Dubieński – pediatra
 • Teodozja Jaszczyk-Rolla – pediatra
 • Pielęgniarka oddziałowa – Andżelika Siemianowska położna, specjalista pielęgniarstwa położniczego

Obejrzyj spot promujący oddział – https://powiatkrosnienski.pl/zcm/spot-promujacy-oddzial-ginekologiczno-polozniczy/

Opinie pacjentek – https://www.facebook.com/zcmkrosnoodrzanskie/posts/1131097087649504

68 419 75 80

Oddziały szpitale wybierz 3

Następnie

Dyżurka lekarska: wybierz 3

Dyżurka pielęgniarska: wybierz 4

Zakres diagnozowanych i leczonych schorzeń:

 • Choroby układu pokarmowego: przełyku, żołądka, dwunastnicy, jelit, odbytu, wątroby, trzustki (w tym: badania endoskopowe, obrazowe, usg narządów jamy brzusznej i innych małych narządów, punkcje diagnostyczne);
 • Choroby układu krążenia (badanie całodobowe metodą Holtera EKG i Holtera RR (ciśnieniowego)) echokardiografia;
 • Choroby układu oddechowego: astma, POCHP, zapalenia dróg oddechowych, diagnostyka duszności (w tym: badania bronchoskopii i sprometrii);
 • Schorzenia endokrynologiczne: w tym choroby tarczycy, diagnostyka cukrzycy ze szczególnym naciskiem na skuteczną insulinoterapię, edukacja diabetologiczna w zakresie sposobów leczenia, zapobiegania powikłaniom, stosowania diety;
 • Choroby nerek i układu moczowego;
 • Konsultacje specjalistów z różnych dziedzin medycyny.

 

Personel oddziału zajmuje się diagnostyką i leczeniem zachowawczym pacjentów w zakresie wszystkich dziedzin chorób wewnętrznych, m.in.: chorobami układu oddechowego, układu krążenia, zaburzeniami przemiany materii, chorobami endokrynologicznymi, schorzeniami układu pokarmowego, chorobami układu moczowego oraz nerwowego, schorzeniami w obrębie układu kostnego i mięśniowego.

 

Zespół:

 • Ordynator Oddziału – lek. med. Marek Woźniak
 • Pielęgniarka Oddziałowa – Agnieszka Spychała (mgr pielęgniarstwa)

68 419 75 80

Oddziały szpitale wybierz 3

Następnie

Dyżurka lekarska: wybierz 5

Dyżurka pielęgniarska: wybierz 6

Oddział mieści się w budynku C przy ul. Śląskiej 35 w Gubinie.
Rejestracja odbywa się pod numerem 517 062 735 w godzinach od 8.00 do 14.00.
Oddział liczy 25 łóżek. Pacjent korzysta średnio z 5 rodzajów zabiegów rehabilitacyjnych dziennie przez 6 dni w tygodniu, według wskazań lekarskich. Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej dla jednego świadczeniobiorcy wynosi do 6 tygodni, w zależności od rodzaju schorzenia i stanu fizycznego pacjenta.
Podstawowy zakres realizowanych zadań na Oddziale Rehabilitacji:
– usprawnianie po operacjach ortopedycznych (endoprotezoplastyki, rekonstrukcje więzadłowe, inne),
– usprawnianie chorych po urazach, złamaniach,
– usprawnianie chorych z problemami zwyrodnieniowymi,
– usprawnianie chorych z zespołami bólowymi,
– usprawnianie chorych po amputacjach,
– usprawnianie pacjentów z chorobami pochodzenia neurologicznego i reumatycznego,
– i inne.

Zespół:

 • p.o. Kierownika Oddziału – lek. med.  Monika Woldańska specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej
 • Pielęgniarka Oddziałowa – Grażyna Sykała mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
Dokumenty do pobrania znajdziesz tutaj – https://szpitalzcm.pl/dokumenty-do-pobrania/

68 419 75 80

Oddziały szpitale wybierz 3

Następnie

Dyżurka lekarska: wybierz 7

Dyżurka pielęgniarska: wybierz 8

REJESTRACJA 517 062 735

Do zadań Bloku Operacyjnego należy w szczególności:

 • wykonywanie zabiegów operacyjnych,
 • utrzymywanie w gotowości i przygotowywanie sal operacyjnych, aparatury i sprzętu medycznego do zabiegu operacyjnego,
 • opieka nad pacjentami po zabiegach, wymagającymi czasowo monitorowania najważniejszych czynności życiowych na sali pooperacyjnej, znajdującej się na Bloku Operacyjnym,
 • koordynatorem Karty Okołooperacyjnej Kontrolnej jest każdorazowo anestezjolog, będący członkiem zespołu operacyjnego przy danym zabiegu.

Zespół:

 • Pielęgniarka Oddziałowa – Agnieszka Olejarz mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii

Zadania oddziału:

 • świadczenie specjalistycznej opieki lekarskiej,
 • udzielanie konsultacji z zakresu różnych specjalności medycznych,
 • udzielanie stacjonarnych świadczeń opiekuńczych i pielęgniarskich,
 • świadczenie usług z zakresu rehabilitacji i terapii zajęciowej,
 • udzielanie pomocy w pozyskiwaniu różnego rodzaju środków pomocniczych umożliwiającym osobom niepełnosprawnym samoopiekę,
 • edukacja zdrowotna i promocja zdrowia,
 • organizowanie i udzielanie pomocy w sprawach socjalno-bytowych , prowadzenie dla chorych instruktaży z zakresu pielęgnacji,
 • rozwijanie i doskonalenie metod pielęgnacji i opieki poprzez profesjonalne szkolenie personelu medycznego oraz systematyczną wymianę doświadczeń  z innymi ośrodkami,
 • prowadzenie działalności informacyjnej,
 • współpraca z organizacjami i zakładami prowadzącymi podobną działalność,
 • korzystanie z dostępnej techniki i środków pomocniczych dla usprawnienia oraz doskonalenia pielęgnacji.

Zespół:

 • Kierownik Oddziału – Katarzyna Maszkowska magister pielęgniarstwa, Specjalista Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej
 • Lekarz Anna Małecka – Specjalista Chorób Wewnętrznych
 • Lekarz Małgorzata Stelmach – Specjalista Neurologii
 • Lekarz Monika Tracz-Warzecha – Specjalista Psychiatrii

Dokumenty potrzebne do przyjęcia na ZOL znajdziesz tutaj – https://szpitalzcm.pl/dokumenty-do-pobrania/

68 419 75 80

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy wybierz 4

Następnie

Kierownik ZOL: wybierz 1

Dyżurka pielęgniarska parter: wybierz 2

Dyżurka pielęgniarska I piętro: wybierz 3