Ogłoszenia o pracę

– Szukamy specjalisty ds. księgowości

 

– Szukamy fizjoterapeutów

 

 

– Konkurs ofert

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego ?S?

Termin realizacji świadczeń: od dnia 01.11.2022 r. do dnia 31.10.2023 r.

Ogłoszenie

Oferta

Projekt umowy

Karta informacyjna administratora – rekrutacja i zatrudnienie

Szczegółowe warunki

Wzór oświadczenia o zdolności prawnej

Oświadczenie o danych osobowych